Divbrev 2023
Frön på tungan 2023
Lukten av det s.k ladusnuset, ficktemperatur, 2023
Gungstol Otholmen 2020
Komponenter 2020
Leonarda 2017
Veranda mot kvällssolen 2020
Skolbänken 2020
Första sommaren 2020
Vårvinter 2017
Solklippan 2018
Fina grannar 2020
Jan 2021
Sista vintern 2021
Sista vintern 2021
Installation 2020
Sista vintern 2021
Installation 2020
Annektering 2022
Delade 2021
De obehjälpta 2021
Lingvistiska objekt 2019
Tro 2022
Stora vik 2013
Drömma 2022
Stora vik 2013
På resa 2018
Bokbindaren 2006
John 2006
Den temporära lerkojan 2010
Den temporära lerkojan 2010
Den temporära lerkojan 2010
Den temporära lerkojan 2010
Den temporära lerkojan 2010